انتقال هیرو

SET REALMLIST LOGON.SUNWELL.IR

بازیابی روز عبور

کاربران محترم می توانند جهت دریافت رمزعبور حساب کاربری خود با مدیریت سرور از طریق پیام رسان تلگرام ارتباط بر قرار کنن SunWellSupport@

لازم به ذکر است اطلاعات زیر مورد نیاز است

تاییدیه ی شماره همراه

نام حساب کاربری

همچنین رمزعبور پیشین